บริษัทไทย-เอเซี่ยน เน็ตเวอร์ค จำกัด มีจุดมุ่งหมายในการเป็นตลาดเครือข่ายแบบสีขาว โดยเน้นการสร้างรายได้ให้นักธุรกิจ ที่ต้องการประสบความสำเร็จและคงอยู่ในระยะยาว โดยวิธีการที่ไม่ยากและสามารถประสบความสำเร็จ ได้ทุกคนด้วยสินค้าและแผนการ ตลาดที่ยุติธรรม

        จุดมุ่งหมายของเรา จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั่วประเทศ เพื่อการมีชีวิตที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อมีเวลาแก่ครอบครัว และสร้างครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อการมีสุขภาพที่ดี วันนี้เราจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้นั้นจะต้องมีเครื่องมือ หรือมีองค์ประกอบที่ดี จึงจะทำให้ผู้คนสามารถไปสู่ความมั่นคงได้อย่างแท้จริง