สำเร็จง่าย จ่ายจริง  ผลิตภัณฑ์สำหรับ
ผู้บริโภคทุกกลุ่ม 
มีระบบที่ดีรองรับ 
เงื่อนไขไม่ยุ่งยากซับซ้อน จ่ายผลตอบแทนอย่างยุติธรรม บริษัทมั่นคงระยะยาว